Utbildning

Vi erbjuder alla medarbetare kompetensutveckling inom respektive område.

Utbildning & kompetensutveckling

Vi erbjuder alla medarbetare kompetensutveckling inom respektive område.

Utbildningsinsatser är öppna för alla inom företaget och genomförs därför ofta internt med inbjudna föreläsare eller genom erfarenhetsåterföring inom och mellan områdena. De kompletteras vid behov med externa individuella utbildningar. Vi strävar efter att bli specialister inom våra områden och att ta tillvara och utveckla medarbetarnas kompetenser och ambitioner.

CA info är en resurs i CA:s kompetensutveckling och följer upp ändrad lagstiftning och andra förändringar inom byggsektorn.