Tjänster

På CA tror vi att styrkan och spetsen sitter i den samlade bredden av ett antal specialiteter. Läs mer nedan om våra olika teknikområden.

Projektadministration

Som projekt- och byggledare på CA följer vi byggprojekt, i många fall redan från idéstadiet, fram till slutbesiktning och inflyttning.

Läs mer

Byggbeskrivning

Inom område Byggbeskrivning utarbetar vi tekniska beskrivningar för hus, rumsbeskrivningar samt administrativa föreskrifter.

Läs mer

Miljö

Inom område Miljö finns kvalificerad kunskap och lång erfarenhet av hur man bygger hälsosamt, hållbart och energieffektivt. Vi utför bl.a. miljösamordning och inventering av miljöstörande ämnen.

Läs mer

Byggekonomi

Vi utför byggkalkyler och kostnadsberäkningar i samtliga skeden i byggprocessen, från tidig skiss eller lokalprogram fram till bygghandlingar.

Läs mer

CA info

CA info bevakar, selekterar och förser arkitekter, konstruktörer, byggherrar och förvaltare med aktuell information.

Läs mer