Byggbeskrivning

Inom område Byggbeskrivning utarbetar vi tekniska beskrivningar för hus, rumsbeskrivningar samt administrativa föreskrifter.

Beskrivningar i byggprocessens olika skeden

Beskrivningar av olika slag utgör viktiga dokument genom hela byggprocessen. Inom område Byggbeskrivning utarbetar vi tekniska beskrivningar för hus, rumsbeskrivningar samt administrativa föreskrifter. De kan vara en del av ett större åtagande från CA, eller en punktinsats, t.ex. som underkonsult åt ett arkitektföretag. Vi kan delta under projektets alla skeden, från program till detaljprojektering.

Arbetet bygger på lång erfarenhet av AMA-komplexet. Vi utarbetar genomgående egna hjälpmedel baserade på AMA och utvecklar dessa kontinuerligt. Utvecklingen av egna hjälpmedel ökar förståelsen för AMA, både när det gäller strukturen och föreskrifternas innehåll.

Inför ombyggnadsarbeten utför vi som regel alltid inventeringar av befintliga förhållanden.

Våra tjänster:

  • Byggnadsbeskrivningar
  • Rambeskrivningar
  • Rumsbeskrivningar
  • Administrativa Föreskrifter
  • Program
  • Underhållsprogram
  • Materialutredningar