Vi sätter alltid uppdraget i centrum

CA consultadministration ab är ett konsultföretag som leder och styr byggprojekt. Vi arbetar i nära samråd med våra beställare och använder företagets samlade erfarenhet, engagemang och specialkompetenser för att styra mot projektets mål.

Om oss Kontakt

Jobba hos oss

Vi på CA vill alltid komma i kontakt med personer som med sitt engagemang och sin kompetens kan bidra till att CA blir ännu bättre.

Läs mer

Nyheter

CA har valt att klimatkompensera för alla våra utsläpp, även för våra resor till och från arbetet. Vi har valt att klimatkompensera via @Vi-skogen som genom trädplantering och implementering av hållbara jordbruksmetoder bekämpar både klimatförändringar och fattigdom. Vi-skogens metoder absorberar växthusgaser samtidigt som de ökar jordbruksproduktiviteten och lyfter bönderna ur fattigdom. #dubbeleffekt.

Läs mer

Projektadministration

Som projekt- och byggledare på CA följer vi byggprojekt, i många fall redan från idéstadiet, fram till slutbesiktning och inflyttning.

Läs mer

Byggbeskrivning

Inom område Byggbeskrivning utarbetar vi tekniska beskrivningar för hus, rumsbeskrivningar samt administrativa föreskrifter.

Läs mer

Miljö

Inom område Miljö finns kvalificerad kunskap och lång erfarenhet av hur man bygger hälsosamt, hållbart och energieffektivt. Vi utför bl.a. miljösamordning och inventering av miljöstörande ämnen.

Läs mer

Byggekonomi

Vi utför byggkalkyler och kostnadsberäkningar i samtliga skeden i byggprocessen, från tidig skiss eller lokalprogram fram till bygghandlingar.

Läs mer

CA info

CA info bevakar, selekterar och förser arkitekter, konstruktörer, byggherrar och förvaltare med aktuell information.

Läs mer