Affärsidé

Vi leder och styr stora som små byggprojekt.

CA consultadministration ab är ett fristående konsultföretag som leder och styr byggprojekt. Vi arbetar i nära samråd med våra beställare och använder företagets samlade erfarenhet, engagemang och specialkompetenser för att styra mot projektets mål.