CA info

CA info bevakar, selekterar och förser arkitekter, konstruktörer, byggherrar och förvaltare med aktuell information.

Vi håller dig uppdaterad

Det kommer kontinuerligt nya och ändrade lagar och normer, standarder, branschdokument m m som vi i byggbranschen ska ha kunskap om och förhålla oss till. CA info bevakar, selekterar och förser arkitekter, konstruktörer, byggherrar och förvaltare med aktuell information. Vi hjälper till att bygga upp referensramar som du behöver för att vara aktuell i ditt arbete.

Vi hjälper dig hitta information kring aktuella frågeställningar. Eftersom vi finns mitt i CA:s organisation har vi på nära håll tillgång till hela företagets erfarenhet och expertis.

Vi ser också till att medarbetarna på CA är uppdaterade och besvarar de frågor som väcks inom ramen för olika pågående projekt.

CA info presenterar kontinuerligt nyheter om:

  • Direktiv från EU
  • Lagar från riksdagen
  • Förordningar från regeringen
  • Standarder
  • AMA
  • Branschorganisationer

Informationsservice

Vi på CA info vet att det kan vara svårt att avsätta den tid som krävs för att kvalitetssäkra sin kompetens om nya EU-direktiv, lagar, föreskrifter och branschregler. Men att till exempel missa en ny norm eller feltolka den, kostar både tid och pengar när misstaget ska åtgärdas.

Vår informationsservice har formen av abonnemang och riktar sig till både små och stora företag. Vi kommer till ert kontor en gång per kvartal och informerar om allt nytt som är relevant för er verksamhet. Mindre företag är välkomna till oss för genomgång två gånger per år. Det finns även utrymme för diskussioner där vi pratar om hur ni påverkas av olika författningsändringar eller nyheter i branschen.

Frågor och svar

Personlig fråga/svarservice är mycket uppskattat och ingår i abonnemanget. Här får du snabbt hjälp att hitta svaren på frågor som:

  • Finns det regler över huvud taget?
  • Var finns de?
  • Vilka myndigheter ställer krav?
  • Vilka andra krav och praxis måste jag förhålla mig till?

Utbildning

Vi kan ta fram utbildningar som är skräddarsydda efter era behov.