Nyheter

Ökad trivsel, inget hierarkiskt tänk och en känsla att alla strävar mot samma mål. Fördelarna med personalägda bolag är många.

  • 2021-08-20

– Genom ägarrådet får alla göra sina röster hörda, säger Christian Andersson, projektledare på CA consultadministration.

CA consultadministration leder och styr byggprojekt och har 35 medarbetare fördelade i Göteborg och Halmstad.

Förutom att konsultföretaget växer – dessutom med god lönsamhet – finns det en särskild sak som utmärker bolaget. I princip alla medarbetare har egna aktieandelar.

– I och med att företaget är personalägt blir vi som jobbar här per automatik mer engagerade. Vi har en helt annan inblick i hur företaget drivs, vad som pågår och hur det sköts. Det känns mer nära, säger Madeleine Erlandsson, projekt- och byggledare som arbetat på CA sedan 2020.

Redan från första arbetsdagen kände hon att det fanns en särskild kultur och anda i bolaget som hon fattade tycke för.

– Jag kände mig väldigt väl omhändertagen och välkomnad, och blev genast en i gruppen. Tidigare har jag arbetat i större bolag, och där var jag bara en i mängden.

Kollegan Christian Andersson, som arbetar som projektledare på Göteborgskontoret, snuddar en liknande tankebana:

– Om man jobbar på ett globalt bolag med tiotusentals anställda ställer man sig säkert ofta frågan: vad gör den där personen egentligen? Märker vi av om hen är borta i ett år? Svaret är: sannolikt inte. Men är man på CA som är ett medelstort bolag och dessutom personalägt vill jag tro att alla vill företagets bästa.

Detta, berättar Christian, var en av anledningarna till att han en gång bytte till just CA.

– Jag upplevde att inte alla på min före detta arbetsplats ville bolagets bästa. Men det gör man verkligen här på CA.

Att CA ägs av personalen själva ser han enbart positivt på.

– Genom ägarrådet får alla göra sina röster hörda. Det är dessutom en väldigt platt organisation där steget till vd aldrig är långt. Känslan är att om man vill och har möjlighet finns det mycket man kan vara delaktig i gällande det interna arbetet med att driva företaget framåt.

Även Madeleine lyfter fram det som närmast kan betecknas som en del av företagets dna: att det finns en inneboende stolthet kring att representera varumärket CA:

– Det finns mycket kunskap lagrat i detta bolag. Vi känner oss trygga i den erfarenhet vi har, och delar gärna med oss av den.