Nyheter

Här är det nyttiga rådet till alla i byggbranschen: anlita en miljökonsult tidigt i projekten.

  • 2021-11-07

Här är det nyttiga rådet till alla i byggbranschen: anlita en miljökonsult tidigt i projekten.

– På så sätt minskar ni risken för kostsamma överraskningar i ett senare skede, säger miljökonsulten Helene Karlsson.

De senaste åren har det generellt blivit ett större fokus på miljö i byggbranschen. Miljölagstiftningen har skärpts, och många beställare har sina egna miljökrav som gradvis skruvats upp. Medvetenheten och kunskapen hos projektörer och entreprenörer har helt enkelt ökat.

– Numera är det vanligt att man kontrollerar att material som byggs in är bra ur miljö- och hälsosynpunkt. Men det finns fortfarande mycket att göra och mycket som kan förbättras när det gäller hur miljöfrågorna efterlevs i produktion och vid rivning.

Det säger Daniel Frantzich, miljökonsult på CA consultadministration. I sitt arbete stödjer han beställare genom bevakning och samordning av miljöfrågor genom hela byggprocessen.

– Vi bevakar också att miljölagstiftningen efterlevs. Genom att vara med redan vid projekteringen kontrollerar vi att miljökraven arbetas in i handlingarna för att minimera tilläggskostnader i samband med produktion.

Han får medhåll av Helene Karlsson, ansvarig för teknikområde Miljö på CA. Enligt henne har svenska byggarbetsplatser ett allt tydligare fokus på miljö.

– Många entreprenörer sköter sig bra, men det finns aktörer som slarvar med efterlevnaden av de miljökrav som ställs – exempelvis när det gäller sortering av bygg- och rivningsavfall. Förhoppningsvis kommer den nya avfallslagstiftningen göra att ännu fler börjar sortera rätt. Vi märker att vår närvaro på byggarbetsplatserna gör skillnad. Vissa entreprenörer har inte varit med om miljökontroller tidigare, har inte kunskap om frågorna och anser inte heller alltid att det är så viktigt. I och med kontrollerna ger vi entreprenörerna en knuff i rätt riktning och kan även informera dem vad som gäller, säger hon.

Som miljökonsult gäller det att hålla sig uppdaterad på regelverk inom miljöfrågor.

– Vi behöver hela tiden ligga i framkant och hålla oss uppdaterade vad gäller ny miljölagstiftning som kommer. Vi följer även miljönyheter och håller ögonen öppna för nya innovativa lösningar, trender och digitala verktyg som skulle kunna komma till nytta i framtida byggprojekt, säger Helene.

Hon skickar med en tydlig rekommendation – att man anlitar en miljökonsult tidigt i projekteten för att minska risken för kostsamma överraskningar senare.

– Om man väntar med att ta in en miljökonsult vid exempelvis en miljöcertifiering kan detta innebära att projekterade handlingar behöver göras om eller att man i slutändan står där med en byggnad som inte uppnår miljökraven i certifieringen.

P.S. Under perioden nov -21 till aug -22 är Erika Rosén Områdesansvarig på Miljö på CA, eftersom Helene är föräldraledig. D.S.