Nyheter

Första höghuset i Göteborgs nya skyline färdigt

  • 2019-08-16

CA har haft förmånen att få hjälpa vår kund Västfastigheter att uppföra Nya Regionens Hus i Göteborg. CA har ansvarat för projektledning, projekteringsledning, byggledning, Kontrollansvarig PBL, kalkyl samt besiktning.

Projektet slutbesiktigades under våren 2019 och verksamheten har under sommaren flyttat in.

I Regionens Hus samlas ca 1500 personer ur Västra Götalandsregionens Göteborgsbaserade administration och ledning på en och samma adress, från att tidigare varit utspridd på ett knappt 20-tal adresser runtom i Göteborgsområdet.

Regionens Hus är placerat invid Göteborgs Centralstation och består av två stycken byggnader – Kontorshuset som är nybyggt och omfattar 15 våningar samt det renoverade Stationshuset som utgör huvudentré till Regionens hus och innehåller ca 650 konferensplatser. Stationshuset är byggnadsminnesmärkt och uppfördes år 1881. Kontorshuset är certifierat enligt Miljöbyggnad Guld.