Nyheter

CA klimatkompenserar

  • 2021-03-09

CA har valt att klimatkompensera för alla våra utsläpp, även för våra resor till och från arbetet.

Vi har valt att klimatkompensera via @Vi-skogen som genom trädplantering och implementering av hållbara jordbruksmetoder bekämpar både klimatförändringar och fattigdom. Vi-skogens metoder absorberar växthusgaser samtidigt som de ökar jordbruksproduktiviteten och lyfter bönderna ur fattigdom. #dubbeleffekt.