Nyheter

Byggbeskrivning; nytt områdesnamn – samma kompetens

  • 2020-10-09

Område Teknik byter namn till Byggbeskrivning, som tydligare berättar vad vi gör. Vi är fem medarbetare som utarbetar tekniska beskrivningar för hus, i olika skeden från programskede till bygghandling. Vi gör även rumsbeskrivningar, administrativa föreskrifter och statusinventeringar. Tillsammans har vi en mångårig och bred erfarenhet av byggprojekt i alla skeden, som innefattar vård, skola, kontor, bostäder, industri- och installationsbyggnader, hotell och butiksfastigheter. I nära samarbete med beställare och arkitekt hjälper vi till att göra tydliga och kalkylerbara handlingar utefter AMA.