Nyheter

Att verka i en mindre stad har många fördelar

  • 2021-08-20

Personlig dialog med beställare, myndigheter och övriga aktörer – och extra bra sammanhållning. Att verka i en mindre stad har många fördelar, menar Magnus Ek, kontorschef på CA consultadministration i Halmstad.

CA firar 50 år i år, men kontoret i Halmstad öppnade först 1985 som en följd av att man fick fler och fler uppdrag framförallt från Landstinget i Halland. Allteftersom Halmstadskontoret växte breddades kundbasen och fler personer anställdes. Idag utgör Halmstadskontoret cirka en tredjedel av företaget.

– Vi startade med en kille och idag är vi elva personer. Vi har en kundbas som sträcker sig med ungefär en timmes omkrets ut från Halmstad. Vi har ett rykte om oss att vara seriösa i vårt sätt att jobba, både i beställarled och entreprenörsled. Just att vi framstår som och är en seriös aktör är en framgångsfaktor i sig, säger Magnus Ek, kontorschef i Halmstad.

Enligt honom finns det många fördelar med att verka i en mindre stad.

– Bland annat är det lättare att få en personlig kontakt med olika myndigheter. Dessutom är trafiksituationen en uppsida. Här kan vi ta oss ut på uppdrag snabbt och smärtfritt, och sparar på så sätt mycket tid i vårt arbete.

På CA:s båda kontor har det länge varit kutym att ha högt i tak mellan medarbetarna, och att de ska försöka komma in på kontoret för ett bra gemensamt meningsutbyte.

– Under pandemin har detta såklart varit problematiskt, men i normalfallet ska vi utgå från kontoret och sedan sticka ut på uppdrag därifrån. Här jobbar vi tillsammans och inte var och en på sitt håll, säger Magnus.

Han lyfter fram det positiva arbetsklimatet på kontoret, och beskriver gänget som ett glatt sådant som ställer upp för varandra i alla lägen.

– Det gör min att roll som kontorschef blir väldigt enkel. Mina medarbetare är självgående och hanterar sina egna projekt. Uppstår det bekymmer lyfts det upp på agendan och så löser vi det tillsammans. Vi är en tajt grupp med alla fördelar det bär med sig.