Värdegrund

Tillsammans levererar vi hållbara lösningar.

Värdegrund

Kompetens

Tillsammans levererar vi hållbara lösningar. De baseras på vår djupa och breda kompetens inom respektive specialområde, ett nära samarbete oss emellan och effektiva arbetsprocesser. Vi följer vad som sker i vår omvärld. Genom att fånga upp och sprida kunskap stärker vi synen på CA som ett vinnande lag som ser och agerar långsiktigt.

Oberoende

Vi står fria från alla branschintressen och sätter alltid uppdraget i centrum. Med mod och lojalitet agerar vi för projektets bästa. Våra uppdragsgivare behöver aldrig tveka om att våra råd är objektiva.

Engagemang

Vi möter våra kunder och kollegor med glädje och öppenhet. Vi delar med oss av vår kunskap och behandlar varandra med respekt. Omtanken om varandra inspirerar oss att se vad mångfald och jämlikhet betyder för att skapa en trivsam, trygg och kreativ arbetsplats.