Nyheter

Nya och ändrade lagar och normer, standarder och branschdokument ställer krav på byggbranschens aktörer.

  • 2021-10-22

CA consultadministration har skapat en informationsservice med formen av abonnemang – som riktar sig till både små och stora företag.

CA , ett expansivt konsultföretag med kontor i Göteborg och Halmstad, har fem ben i sitt tjänsteutbud. Genom ett av dem – CA info – bevakar, selekterar och förser man arkitekter, konstruktörer, byggherrar och förvaltare med aktuell information.

– Vi hjälper till att bygga upp referensramar som de behöver för att vara aktuella i sina arbeten, berättar Annika Belgrenius, informatör på CA.

Det är ingen nyhet att det kan vara svårt att avsätta den tid som krävs för att kvalitetssäkra sin kompetens om nya EU-direktiv, lagar, föreskrifter och branschregler.

– Men att till exempel missa en ny norm eller feltolka den kostar både tid och pengar när misstaget ska åtgärdas, betonar Annika.

Företagets informationsservice har formen av abonnemang och riktar sig till både små och stora företag.

– Vi kommer till våra kunders kontor en gång per kvartal och informerar om allt nytt som är relevant för deras verksamhet. Mindre företag är välkomna till oss för genomgång två gånger per år. Det finns även utrymme för diskussioner där vi pratar om hur de påverkas av olika författningsändringar eller nyheter i branschen.

CA kan också anlitas som bollplank i olika projekt.

– Det finns visst tolkningsutrymme i reglerna eftersom det inte är rimligt att samma krav ska ställas på exempelvis trafikbuller i Stockholms innerstad som i Norrlands inland. Detta skapar en del förvirring.

De senaste åren ligger EU-direktiv bakom att man ska bygga allt mer klimatneutralt.

– Vid årsskiftet ska exempelvis alla byggnader som byggs ha en klimatdeklaration. Vi har även har fått nya energiregler och utvecklingen går mot att vi ska förbruka mindre och mindre energi och mer klimatsmart energi i byggnader, säger Annika.

I det stora hela riktas de stora strålkastarna mot miljö, och att man ska hantera material cirkulärt. Men även inom tillgänglighetsområdet har reglerna skärpts, nu senast avseende arbetsplatser.

– Vissa av de lite hårdare reglerna som gällt för lokaler dit allmänheten har tillträde, som butiker och affärer, gäller nu även för arbetsplatser. Man ska exempelvis ha kontrastmarkeringar och dörrarna ska vara så breda att man kan komma in med en utomhusrullstol.

Den snabba utvecklingen i branschen med nya regler och direktiv ställer stora krav på branschens aktörer.

– Vi finns till just på grund av att det ändras så mycket. Aktörerna måste ha koll; det är svårt för dem som bygger och ritar att ha full koll utöver sitt eget arbete. Det är helt enkelt en garanti för kunderna att veta att de inte missar någonting. Gör de fel blir det väldigt kostsamt.