Vi sätter alltid uppdraget i centrum

CA consultadministration ab är ett fristående konsultföretag. Vi leder och styr stora och små byggprojekt och har resurser att ta både ett helhetsansvar och att stödja projekt med olika specialistkompetenser.

För oss står alltid uppdraget i centrum och vårt synsätt tar sig många uttryck.
Vi ser till att beställarens krav uppfylls, att projektet förverkligas smidigt och att det håller sig inom angivna ekonomiska ramar.

Då uppdragen bygger på förtroende och en nära samverkan med våra beställare, står vi fria från branschintressen eller andra faktorer som skulle kunna på­verka vår objektivitet och lojalitet.

Verksamheten omfattar fem olika områden:

 

 

 

Läs mer om CA info